Rozgrzewka do piki nonej przez 30 minut przed rozpoczciem

Rozgrzewka do piki nonej przez 30 minut przed rozpoczciem

Rozgrzewka do piki nonej przez 30 minut przed rozpoczciem Czas spdzony przed rozpoczciem meczu jest dobrze wynagradzany, gdy zawodnicy wybiegn na boisko. Zdarzyo mi si, e z powodu zych kierunków lub ruchu, lub po prostu zego wyczucia czasu, moje druyny zatoczyy si na boisko tu przed wybuchem gwizdka. A chopak to mówi. W cigu kilku […]

Drybling skrzydowych

Drybling skrzydowych

Czas na drybling Jeli uwaasz, e umiejtnoci dryblingu szerokich mczyzn mog przyda si przy dopracowywaniu, istnieje kilka obszarów, nad którymi moesz popracowa, aby poprawi skuteczno. Wielu trenerów uwaa, e jest czas i miejsce na drybling: w atakujcej trzeciej czci boiska. Straci pik tutaj i ryzyko, e przeciwnik stworzy okazj do zdobycia bramki, jest zmniejszone; z […]

Porady dotyczce trenowania piki nonej Pi sposobów na wczenie nowych graczy do zespou

Porady dotyczce trenowania piki nonej Pi sposobów na wczenie nowych graczy do zespou

jak uczyć zespół nowych graczy Druyna pikarska odnoszca sukcesy to czsto druyna stabilna. Jako trener pikarski Twoim zadaniem jest pomóc nowym pikarzom poczu si czci druyny i stworzy nowy silniejszy duch druyny. Ponisze proste techniki mog zrobi rónic i sprawi, e Twoje dowiadczenie w trenowaniu piki nonej bdzie jeszcze bardziej satysfakcjonujce. Football Coaching Advice – […]