• Show all
  • piłka nożna
  • Sporty
  • wskazówki piłkarskie
Rozgrzewka do piki nonej przez 30 minut przed rozpoczciem

Rozgrzewka do piki nonej przez 30 minut przed rozpoczciem Czas spdzony przed rozpoczciem meczu jest dobrze wynagradzany, gdy zawodnicy wybiegn na boisko. Zdarzyo mi si, e z powodu zych kierunków lub ruchu, lub po prostu zego wyczucia czasu, moje druyny zatoczyy si na boisko tu przed wybuchem gwizdka. A chopak to mówi. W cigu kilku […]

Drybling skrzydowych

Czas na drybling Jeli uwaasz, e umiejtnoci dryblingu szerokich mczyzn mog przyda si przy dopracowywaniu, istnieje kilka obszarów, nad którymi moesz popracowa, aby poprawi skuteczno. Wielu trenerów uwaa, e jest czas i miejsce na drybling: w atakujcej trzeciej czci boiska. Straci pik tutaj i ryzyko, e przeciwnik stworzy okazj do zdobycia bramki, jest zmniejszone; z […]

Porady dotyczce trenowania piki nonej Pi sposobów na wczenie nowych graczy do zespou

jak uczyć zespół nowych graczy Druyna pikarska odnoszca sukcesy to czsto druyna stabilna. Jako trener pikarski Twoim zadaniem jest pomóc nowym pikarzom poczu si czci druyny i stworzy nowy silniejszy duch druyny. Ponisze proste techniki mog zrobi rónic i sprawi, e Twoje dowiadczenie w trenowaniu piki nonej bdzie jeszcze bardziej satysfakcjonujce. Football Coaching Advice – […]

Pi sposobów na zniszczenie obrony

Pi sposobów na zniszczenie obrony Dwumiejscowe ruchy atakujce mog by uyte do niszczycielskiego efektu, by nagradza otwart cis obron, pisze Tony Rock, pikarz Fulham FC w trenerze spoecznoci. W ten sam sposób, w jaki moesz poprawi podstawy – umiejtno dryblingu, kontroli i podania piki – moesz równie trenowa atakujc gr, w której twoi gracze uywaj […]

Teraz sdziowie potrzebuj ochroniarzy

Problemy poza boiskiem Coraz trudniej jest zdoby wystarczajc liczb sdziów na mecze juniorów. Co wic moemy z tym zrobi Kto byby sdzi w tych dniach Dzieci siedz i ogldaj mecze takie jak Chelsea przeciwko Barcelonie, które sprawiaj, e wosy na szyi stoj na kocu. Ale jeli sdziowae mecz pomidzy kim w wieku od 4 do […]