Rozgrzewka do piki nonej przez 30 minut przed rozpoczciem

Czas spdzony przed rozpoczciem meczu jest dobrze wynagradzany, gdy zawodnicy wybiegn na boisko. Zdarzyo mi si, e z powodu zych kierunków lub ruchu, lub po prostu zego wyczucia czasu, moje druyny zatoczyy si na boisko tu przed wybuchem gwizdka. A chopak to mówi.

W cigu kilku minut od rozpoczcia, poniewa twoja druyna nie bya gotowa do gry, fizycznie lub psychicznie, jeste na tylnej stopie, trenerzy s krzykliwi i krzycz, a ty wybierasz pik z tyu siatki po prostu kiedy ostatnia koronka jest wizana.

Zachcaj do punktualnoci, przygotowujc rutyn i upewniajc si, e kady gracz i rodzic rozumie jej cel, a jeli gracz si spóni, nie rozpocznie meczu.

Ulotki w dniu meczu powinny zawiera czas na rozgrzewk, aby rodzice wiedzieli, która godzina przybycia. Upewnij si, e wskazówki s prawidowe i obejmuj ustalenia dotyczce parkowania.

Dla osób poniej 12 roku ycia rutyna, która zajmuje 20-30 minut, powinna by odpowiednia. Druyny grajce na nieznanym boisku powinny da dodatkowy czas na ruch i niejasne wskazówki.

30 minut odliczanie

Pierwsi gracze i rodzice, którzy przybd, mog si spotka i nawiza kontakty towarzyskie. Moesz upewni si, e gracze s odpowiednio ubrani – ochraniacze goleni, wizane sznurowada, dodatkowa warstwa lub dwie w chodne dni itp.

25 minut … rozlunij si

Gdy gracze si pojawi, powi troch czasu na rozmow z kadym z nich. „Czy twoja kostka nadal jest obolaa” „Czy zamierzasz dzisiaj doda do swojego celu” „Czy podoba ci si mecz w zeszym tygodniu” Porozmawiaj ze swoim opiekunem o tym, jak dobrze gra.

Zabierz druyn w miejsce, w którym moe poda pik w grupach po trzy. Spraw, by pracowali nad jednym, dwójk, dryblowaniem i obracaniem. Popro grupy o przejcie midzy nimi. Trzymaj ich w ruchu.

Moesz take zagra w gr typu awayaway; Stosunek ataku / obrony 2/1. Spraw, aby skupili si na punkcie, dla którego s tutaj, aby gra w pik non!

20 minut … rozciganie punktu

Popro kapitana, aby prowadzi dynamiczne rozciganie. Wszystko w atwym tempie: bieganie, bieganie do tyu, przetasowanie z boku na bok w lewo, w prawo, uderzanie wycignitymi rkami kolanami, kopanie otwartymi rkami (za plecami) pitami, pochylanie si Dotknij Uziemienie w / lewa rka, w / prawa rka, w / obie rce.

15 minut … nie panikuj!

Wszyscy pij wod. Spraw, by robili spokojne rozciganie statyczne. Uporzdkuj skad pocztkowy.

Nie zmieniaj go, jeli gracze pojawi si na kilka minut przed rozpoczciem, nawet jeli s najlepsi! Zanotuj, aby wczy je w poowie.

Zachcaj swojego bramkarza, obroców, pomocników i napastników. Staraj si, aby twoje uwagi byy krótsze ni dwie minuty. Sortuj karty rejestracyjne graczy (jeli twoja liga je posiada) z opozycj.

10 minut … przyspieszy bieg

Przecz druyn w tryb gry. Uzgodnij, aby asystent rozgrza bramkarza. Idziesz w bramce, stawiasz zawodnika A tu poza polem karnym, nawet z prawym supkiem bramki, gracz B obok niego, nawet z lewym supkiem.

Reszta graczy tworzy dwie linie po obu stronach supków bramkowych tu przy boisku. Pierwszy gracz na linii zagrywa pik po przektnej do A, który strzela.

Passer biegnie, by zaj jego miejsce. A po strzale przechodzi na koniec linii bliskiej. Pierwszy gracz z drugiej linii przechodzi na B, który strzela, podczas gdy przechodzie biegnie wokó innego strzelca, aby zaj miejsce B. Ogranicz odlego strzelania i liczb dotkni przed strzaem w zalenoci od wieku i umiejtnoci.

Zachcaj do strzelania do celu; odoy zbiórki. Rodzice mog pomóc w zbieraniu nieudanych uj lub dzieci musz ciga wasne wysokie i szerokie. Trzymaj linie w ruchu.

5 minut … Kapitan na pierwszy plan

Kapitanowie s wzywani do losowania monet. Kiedy wróc, zbierz zespó razem na krótk rozmow. Ogromne dopingowanie, a startujcy zajmuj pozycje na boisku.

Powinien by minuta lub dwie, aby rozgrza bramkarza w polu bramkowym, którego bronisz, i przekaza kilka piek graczom, którzy s na swoich pozycjach.

Teraz jeste gotowy na rozpoczcie …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *