Pi sposobów na zniszczenie obrony

Dwumiejscowe ruchy atakujce mog by uyte do niszczycielskiego efektu, by nagradza otwart cis obron, pisze Tony Rock, pikarz Fulham FC w trenerze spoecznoci.

W ten sam sposób, w jaki moesz poprawi podstawy – umiejtno dryblingu, kontroli i podania piki – moesz równie trenowa atakujc gr, w której twoi gracze uywaj tych podstawowych technik do czenia si ze sob. wiczc atakowanie pracy zespoowej, gracze powinni jednak zacz by wiadomi tego, w jaki sposób ich RUCH POZA PIK moe otworzy przestrze dla czonków druyny. Mona tego dokona, trenujc proste kombinacje, które wymagaj tylko dwóch atakujcych kontra dwóch obroców i zaczynaj uywa tych samych pozycji pocztkowych (patrz schemat).

1. The Wall Pass

Atakujcy A1 popenia obroc D1, biegajc do niej pik.

A1 podaje pik do stóp zawodnika „ciany” A2, tu poza zasigiem D1 – jeli pika zostanie wypuszczona zbyt wczenie, D1 bdzie mia czas na dostosowanie swojej pozycji, za póno, a D1 zablokuje podanie.

Po zagraniu podanie A1 przyspiesza obok D1 w kosmos

A2 stoi kwadratowo lub lekko przed D1 – w odlegoci, w której moe zagra podanie powrotne bez przechwycenia piki przez D1, wic aden obroca nie ma czasu na zmian pozycji

A2 podaje pik pierwszym dotkniciem w pole za D1.

Kluczowa wskazówka trenerska: A2 powinien przesun si na pozycj tak póno, jak to moliwe, najlepiej przecigajc swój znacznik (D2) do kwadratu pozycji D1. Zapobiega to zasoniciu D2 za D1, gdy odtwarzane jest przejcie przez cian lub „jeden-dwa”.

2. Przepustka cienna wabika A

Jak sama nazwa wskazuje, dwaj atakujcy gracze ustawiaj si tak, jakby mieli zamiar wykona podanie do ciany, ale zamiast podania, A1 ma wtpliwoci, czy poda podanie do niezrównowaenia D1, a nastpnie kozuje pik obok linii bocznej.

Kluczowa wskazówka trenerska: ruch A2 powinien zniszczy zdolno D2 do pokrycia D1.

3. Przecz Wall Pass B

W tym wariancie A1 przechodzi do A2 i przebiega obok D1.

A2 zwodzi, aby wykona powrót, a nastpnie skrca w D2, aby strzeli.

Kluczowa wskazówka trenerska: Bieg A1 powinien przycign D2 do linii bocznej, dajc A2 przestrze do zawrócenia.

4. The Crossover Play

A1 przechodzi do A2

A1 wykonuje podanie

A2 zaczyna dryblowa w kierunku przeciwnym do podania, po przeciwnej stronie A1

Nastpnie A2 ma dwie opcje: zatrzyma pik, aby A1 zebra i strzeli; uyj A1 jako wabika, udajc, aby zatrzyma pik, a nastpnie atakujc pole za D1

Obaj atakujcy bawi si gowami do góry, obserwujc nawzajem swoje ruchy.

Kluczowa wskazówka trenerska: ruch atakujcych ma na celu przyblienie znaczników do siebie, otwierajc w ten sposób przestrze po bokach, któr mona wykorzysta.

5. Bieg po przektnej

A2 biegnie po przektnej przez D2 i za D1, cignc za sob D2.

A1 atakuje miejsce zwolnione przez A2 i D2.

Kluczowa wskazówka trenerska: A2 powinien przesun si na pozycj tak póno, jak to moliwe, najlepiej przecigajc swój znacznik (D2) do kwadratu pozycji D1. Zapobiega to zasoniciu D2 za D1, gdy odtwarzane jest przejcie przez cian lub „jeden-dwa”.

One thought on “Pi sposobów na zniszczenie obrony

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *