Czas na drybling

Jeli uwaasz, e umiejtnoci dryblingu szerokich mczyzn mog przyda si przy dopracowywaniu, istnieje kilka obszarów, nad którymi moesz popracowa, aby poprawi skuteczno.

Wielu trenerów uwaa, e jest czas i miejsce na drybling: w atakujcej trzeciej czci boiska. Straci pik tutaj i ryzyko, e przeciwnik stworzy okazj do zdobycia bramki, jest zmniejszone; z powodzeniem dryblowa (np. przej obok obrocy) i zwikszy szanse na nagrod za zwikszenie gola.

A dotyczy postawy

Twój skrzydowy musi by pozytywny na treningach i meczach i wierzy, e jest w stanie pokona obroc. Nawet przy pierwszym kontakcie kontrolnym ich ciao powinno sta z boku i powinni szuka obrocy.

Jednym ze sposobów, w jaki mog zdoby zaufanie, jest zachcenie ich i zaakceptowanie, e prawdopodobnie BD WICEJ NI CZSTO NI ONI

OSIGN SUKCES.

Drybling to umiejtno wysokiego ryzyka / wysokiej nagrody – naley podj ryzyko, aby stworzy moliwoci zdobywania bramek, a jeli to zrozumiesz, umieci nieudane próby w perspektywie. Pamitaj, e krytykowanie ich za zajcie i utrat piki sprawi, e bd mniej skonni do ponownej próby.

Innym sposobem na budowanie pewnoci siebie jest skonienie skrzydowego do …

wicz, wicz, wicz

Kady skrzydowy powinien posiada umiejtnoci, których moe uy do pokonania obrocy. Po zdobyciu technik takich jak krok po kroku skonfiguruj sesje gier 1 na 1. Pamitaj, obserwuj, czy twój atakujcy to:

Wygodna z pik i utrzymujca j pod cis kontrol

Grajc z podniesion gow, aby mogli zobaczy swoje opcje

Zwalniaj, gdy zbliaj si do obrocy

Uywanie zwodów do wywaenia obrocy

Moe zmieni kierunek, gdy obroca jest niezrównowaony

Wybucha obok obrocy z podniesion gow

Inne sposoby pokonania gracza

Skrzydowy nie musi koziokowa obok obrocy, aby go pokona. Jeden-dwa jest zawsze skuteczny, lub jeli, na przykad, twoje pene plecy maj pik, skrzydowy moe przecign znacznik wraz z nimi w kierunku piki i odwróci si za znacznikiem w wolne miejsce, gdy twój obroca zagrywa pika nad gór. Alternatywnie, jeli jest miejsce, w które mona wpa i s szybsi od przeciwnika, skrzydowy moe po prostu przerzuci pik obok i rozpocz pocig. Wreszcie, czasami nie trzeba nawet bi mczyzny – David Beckham, zrobi karier, wykorzystujc jeden dotyk do kontrolowania piki, a drugim dotkniciem zgina niebezpieczne krzye wokó

obroca go oznaczy.

Gra pozycyjna

Jednym z kluczowych powodów, dla których zespoy stosuj skrzydowych, jest rozciganie linii obrony, tworzc w ten sposób luki w polu ataku dla napastników i atakujcych pomocników. Najbardziej oczywistym sposobem na to jest poproszenie skrzydowych, aby trzymali si blisko linii dotyku, gdy twoja druyna posiada.

W ten sposób mog albo otrzyma piki na nogi, pozwalajc im biega w obronie obrocy, lub mog biega w przestrze za sob, gdy pika jest grana wewntrz obrocy.

Szerokie trzymanie sprawia, e s one równie wolne dla piki przeczanej po przektnej, powiedzmy od rodkowego obrocy. Otrzymanie tego rodzaju piki oznacza, e skrzydowy jest bardziej naraony na sprzyjajc sytuacj 1 na 1, w której obroca nie ma osony.

Produkt kocowy

Gdy gracz pokona obroców zarówno na zewntrz, jak i wewntrz, chcesz uzyska efekt kocowy. Oznacza to, e mog:

• Strzela

• Krzyuj pik / odcignij j z powrotem dla atakujcego

• Rozegra karnet dzielcy obron

Jeli te opcje nie s wczone, musz zachowa wasno – chyba, e istnieje inny obroca do pokonania!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *